GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ. Hoạt động: Giáo dục âm nhạc. Chủ đề: Gia Đình. Đề tài: Vỗ TTC “ Cả Nhà Thương Nhau” Nghe hát “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” Đối tượng: Trẻ 4-5 tuổi.

GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ. Hoạt động: Giáo dục âm nhạc. Chủ đề: Gia Đình. Đề tài: Vỗ TTC “ Cả Nhà Thương Nhau” Nghe hát “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” Đối tượng: Trẻ 4-5 tuổi.

Leave a Reply