GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 – 2021 Lĩnh vực: phát triển ngôn ngữ Đề tài: Truyện “Hươu con biết nhận lỗi” Độ tuổi: 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 – 2021 Lĩnh vực: phát triển ngôn ngữ Đề tài: Truyện “Hươu con biết nhận lỗi” Độ tuổi: 5 – 6 tuổi\ TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply