GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ đề: Những con vật gần gũi. Đề tài : Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm. Đối tượng: Trẻ 3-4 Tuổi

GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ đề: Những con vật gần gũi. Đề tài : Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm. Đối tượng: Trẻ 3-4 Tuổi TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply