GIÁO ÁN THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG LẦN 2 Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề: Mùa hè Chủ đề nhánh: Quần áo mùa hè Tên bài: Trò chuyện về trang phục mùa hè Đối tượng: 24-36 tháng

GIÁO ÁN THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG LẦN 2 Lĩnh vực phát triển nhận thức

Chủ đề: Mùa hè

Chủ đề nhánh: Quần áo mùa hè

Tên bài: Trò chuyện về trang phục mùa hè

Đối tượng: 24-36 tháng

Leave a Reply