GIÁO ÁN THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 20 – 11. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Bật tách khép chân qua 7 vòng Trò chơi: Ném bóng vào rổ Đối tượng: 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 20 – 11. 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Chủ đề: Thế giới động vật

Đề tài: Bật tách khép chân qua 7 vòng

Trò chơi: Ném bóng vào rổ

Đối tượng: 5 – 6 tuổi

Leave a Reply