GIÁO ÁN THỂ DỤC Hoạt động: Thể dục Đề tài: Bật tách khép chân qua 7 ô Trò chơi vận động: Ép bóng về đích. Chủ đề: Thực vật. Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN THỂ DỤC

Hoạt động: Thể dục

Đề tài: Bật tách khép chân qua 7 ô

Trò chơi vận động: Ép bóng về đích.

Chủ đề: Thực vật.

Đối tượng: Trẻ 5 – 6 tuổi

No Responses

  1. Khách 24/09/2020

Leave a Reply