GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề : Thực vật Đề tài: Dạy trẻ thêm, bớt tạo nhóm số lượng trong phạm vi 9 Đối tượng: lớp 5 -6 tuổi .

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề : Thực vật Đề tài: Dạy trẻ thêm, bớt tạo nhóm số lượng trong phạm vi 9 Đối tượng: lớp 5 -6 tuổi . TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply