GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Hoạt động: Làm quen với toán Đề tài: Tách gộp nhóm có số lượng 6 thành 2 phần bằng các cách khác nhau và đếm kết quả Lứa tuổi: Trẻ 5-6 tuổi (MGL)

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Hoạt động: Làm quen với toán Đề tài: Tách gộp nhóm có số lượng 6 thành 2 phần bằng các cách khác nhau và đếm kết quả Lứa tuổi: Trẻ 5-6 tuổi (MGL)

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Reply