Hàng chục giáo viên mầm non vùng cao đi làm gần 3 tháng không lương

Thanh Hóa hiện có hàng chục giáo viên mầm non ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát gần 3 tháng qua đi làm trong tình trạng ‘không lương’ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.

Đần năm 2022, hàng chục giáo viên giảng dạy cơ sở giáo dục mầm non tại vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) dù vẫn đến trường dạy trẻ nhưng gần 3 tháng qua không nhận được đồng lương nào.

Theo như chia sẻ: ‘Chúng tôi là những giáo viên thuộc diện hợp đồng 09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và hợp đồng 60/2011 theo Quyết định số 60/2010 ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh minh họa

Từ ngày 21/12/2021 toàn bộ giáo viên hợp đồng 09 và hợp đồng 06 bị tạm dừng ký hợp đồng, không hưởng lương, không phụ cấp theo quy định như trước kia.

Gần 3 tháng qua, chúng tôi vẫn đi làm những không có lương, không có phụ cấp khiến điều kiện sống gặp nhiều khó khăn.

Không có tiền sinh hoạt, nuôi con cái, phải mượn tiền đổ xăng xe đến trường. Chúng tôi tha thiết đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện có phương án giải quyết tiền lương 3 tháng đầu năm 2022 để ổn định cuộc sống và tiếp tục giảng dạy giáo dục trẻ.

Bà Tống Thị An (Hiệu trưởng mần non Pù Nhi, chia sẻ: Hiện tại trường có 9 giáo viên hợp đông không có lương, không phụ cấp hàng tháng khiến cuộc sống khó khăn.

Nhà trường chỉ biết động viên các cô giáo diện hợp đồng cố gắng đến trường công tác giảng dạy chờ UBND huyện giải quyết lương trong thời gian tới.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch UBND huyện Mường Lát) thừa nhận hiện nay có 58 giáo viên mầm non hợp đồng dạy tại nhiều điểm trường không lương, không phụ cấp từ 1/2022 đến nay.Số giáo viên này đã kết thúc hợp đồng lao động từ ngày 31/12/2021 khi quyết định số 60/2011 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực.

Hình ảnh minh họa

Hiện tại, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh tìm ra hướng giải quyết tiền lương, phụ cấp cho giáo viên thuộc diện hợp đồng trong toàn tỉnh trong đó có 58 giáo viên mầm non huyện Mường Lát.

Khi nào UBND tỉnh Thanh Hóa có hướng dẫn cụ thể về việc ký hợp đồng lao động với 58 giáo viên mâm non thì huyện sẽ thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp hàng tháng tho đúng quy định để giáo viên yên tâm công tác giáo dục trẻ trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp

Rate this post

Leave a Reply