Hướng dẫn, tổ chức cho các bé một số trò chơi đơn giản vui nhộn, nhằm rèn luyện vận động thô kết hợp với vận động tinh từ đôi bàn tay.

hướng dẫn, tổ chức cho các bé một số trò chơi đơn giản vui nhộn, nhằm rèn luyện vận động thô kết hợp với vận động tinh từ đôi bàn tay.🤚🤚 Thông qua các trò chơi còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 🍀🍁  

Leave a Reply