GIÁO ÁN KIẾN TẬP HUYỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Đề tài: *Vận động cơ bản: Bò (trên các con đường khác nhau) *TCVĐ: Cái kén khổng lồ Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 – 36 Tháng

GIÁO ÁN KIẾN TẬP HUYỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Đề tài: *Vận động cơ bản: Bò (trên các con đường khác nhau) *TCVĐ: Cái kén khổng lồ Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 – 36 Tháng

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
3.5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Reply