LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ. Chủ đề: Gia đình Nhánh: Gia đình của bé – Đề tài: Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái Đối tượng: 5 – 6 tuổi

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.

                                           Chủ đề:  Gia đình 

                                           Nhánh: Gia đình của bé 

                                           Đề tài:  Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái

                                           Đối tượng: 5 – 6 tuổi

Leave a Reply