GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG – LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI Hoạt động chính: Dạy trẻ kĩ năng nhận biết và phân loại rác thải – Hoạt động bổ trợ: Vè “ Bảo vệ môi trường”

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI  Hoạt động chính: Dạy trẻ kĩ năng nhận biết và phân loại rác thải Hoạt động bổ trợ: Vè “ Bảo vệ môi trường”

Leave a Reply