Ngày 20.9, Hải Dương tất cả học sinh, trẻ mầm non được tới trường học

Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch, nếu không sẽ phải tạm dừng hoạt động.
Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch mới được cho học sinh tới trường
Sáng 17.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non và học sinh các khối lớp còn lại của các cấp tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đi học tại trường từ ngày 20.9. Cấp mầm non được tổ chức ăn bán trú nếu bảo đảm các điều kiện an toàn phòng dịch. Các cấp khác học 1 buổi/ngày. Riêng tiểu học ưu tiên thời gian dạy trên lớp các môn học bắt buộc. Chưa tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục hòa nhập, tư vấn du học được hoạt động trở lại. Điều kiện cho học sinh đi học là cơ sở giáo dục được đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục… Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, nếu đơn vị nào không bảo đảm những điều kiện an toàn sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động. Trước đó, trên 170.000 học sinh khối lớp đầu cấp và cuối cấp từ tiểu học đến THPT đã đi học trở lại từ ngày 15.9. Học sinh các khối lớp còn lại học trực tuyến tại nhà.
Nguồn: http://baohaiduong.vn/giao-duc/ngay-209-tat-ca-hoc-sinh-tre-mam-non-duoc-toi-truong-hoc-180229

Leave a Reply