SKKN Một số biện pháp tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ”. Chuyên môn đào tạo của tác giả: Sư phạm mầm non Chuyên môn tác giả được phân công năm 2018-2019: Giáo viên lớp 5 tuổi
  1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
– Bắt đầu triển khai nghiên cứu: Tháng 8, năm 2018 – Khảo sát (KS) đầu vào: Tháng 9, năm 2018 + Đối tượng được KS: Phụ huynh và trẻ của lớp. + Số lượng KS: 35 phụ huynh và 35 trẻ + Nội dung khảo sát: Đối với trẻ: Mức độ hiểu biết của trẻ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM. Đối với phụ huynh: Mức độ phụ huynh hiểu và quan tâm đến giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM.  + Khảo sát đầu ra: Tháng 1, năm 2019 + Đối tượng được KS: Phụ huynh và trẻ của lớp. + Số lượng KS: 35 phụ huynh và 35 trẻ + Nội dung khảo sát:  Đối với trẻ: Mức độ hiểu biết của trẻ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM. Đối với phụ huynh: Mức độ phụ huynh hiểu và quan tâm đến giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM.  – Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường mầm non công lập Quang Trung – Đối tượng áp dụng: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi – Điều kiện cần thiết để áp dụng: Môi trường cho trẻ hoạt động: Không gian, đồ dùng,…Trẻ đi học đều; có sự quan tâm của phụ huynh
  1. Lí do nghiên cứu: Bản thân mong muốn được đóng góp một phần công sức vào việc: Tìm ra hình thức và phương pháp linh hoạt sáng tạo để lồng ghép tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách HCM vào các hoạt động dạy trẻ để mang lại hiệu quả cao nhất.
  2. Các tồn tại trước khi có Sk, nguyên nhân:
–  Bản thân chưa thật sự hiểu sâu hình thức, phương pháp để tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM vào dạy trẻ một cách linh hoạt, sáng tạo. – Trẻ chưa biết nhiều bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác; chưa có nhiều hiểu biết về học tập và làm theo gương của Bác là như thế nào? – Nhiều phụ huynh chưa biết được nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM đối với trẻ 5 tuổi là gì? Nên chưa thấy được tầm quan trọng của nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục trẻ.
  1. Các biện pháp đề ra: SK đề cập đến 4 giải pháp
Nâng cao nhận thức của bản thân về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. – Lồng ghép tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách HCM vào các hoạt động dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. – Phối hợp với đồng nghiệp tạo góc “ Thư viện của bé” của nhà trường. – Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM.
  1. Hiệu quả mang lại:
– Bản thân hiểu sâu hơn và tìm ra hình thức, phương pháp linh hoạt sáng tạo để lồng ghép tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách HCM vào các hoạt động dạy trẻ để mang lại hiệu quả cao nhất. – Trẻ biết nhiều bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác; có nhiều hiểu biết về học tập và làm theo gương của Bác như đoàn kết bạn bè, vâng lời ông bà cha mẹ,… – Đa số phụ huynh biết và thấy được tầm quan trọng của nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục trẻ. LINK TẢI SKKN: SK KN CHUAN 2019        

Leave a Reply