Tiết dạy Lĩnh Vực Phát Triển Ngôn Ngữ Tên hoạt động: Làm quen chữ cái : b-d-đ Đối tượng : Mẫu giáo 5-6 tuổi

Lĩnh Vực Phát Triển Ngôn Ngữ Tên hoạt động: Làm quen chữ cái : b-d-đ Hoạt động bổ trợ : Chơi 1 số trò chơi về chủ đề Chủ đề : Động Vật Đối tượng : Mẫu giáo 5-6 tuổi
4.1/5 - (13 bình chọn)

Leave a Reply