Tiết dạy: Lĩnh vực PTTM hoạt động tạo hình l Đề tài: Món quà tặng người thân trong gia đình Lứa tuổi: 4 – 5 tuổi.

Tiết dạy: Lĩnh vực PTTM hoạt động tạo hình l Đề tài: Món quà tặng người thân trong gia đình Lứa tuổi: 4 – 5 tuổi.

Leave a Reply