TIẾT DẠY: LVPTTM HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH – ĐỀ TÀI: TẠO MẪU BỨC TRANH NGÔI NHÀ BẰNG CÁT – TRẺ: 3 – 4 TUỔI

Kiến Tập Chuyên Đề | Đổi Mới Hình Thức Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ Mầm Non

TIẾT DẠY: LVPTTM HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH – ĐỀ TÀI: TẠO MẪU BỨC TRANH NGÔI NHÀ BẰNG CÁT – LỨA TUỔI: 3 – 4 TUỔI

 
 

Leave a Reply