Tổng hợp giáo án chồi và kế hoạch tuần 4 – chủ đề bác hồ kính yêu

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 4 – chủ đề bác hồ kính yêu

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 4- BAC HO

MANG HOAT DONG TUAN 4- BAC HO

THU 2 -PTTM- SHVN

THU 3- PTNT- DEM SO LUONGG 10

THU 4- PTNT- BAC HO CUA EM

THU 4-PTTC- TREO QUA GHE DAI

THU 5 PTTM- CAT DAN HOA

THU 6 – PTNN- EM VE BAC HO

Leave a Reply