Tổng hợp Giáo án theo chủ đề 5 tuổi 19-20

Chủ đề 1: Trường mầm non 19-20

Chủ đề 2: Bản thân 19-20

Chủ đề 3: Gia đình của bé 19-20

Chủ đề 4: Một số nghề bé biết 19-20

Chủ đề 5: Những con vật gần gũi 19-20

Chủ đề 6: Tết và mùa xuân

Chủ đề: Giao thông

Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

chủ đề: Quê hương đất nước bác hồ

                                         

Leave a Reply