Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 4 – chủ đề bản thân

Tổng hợp giáo án tuần 4 và kế hoạch – chủ đề bản thân

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 4- TOI CAN GI DE LON LEN

MANG HOAT DONG TUAN 4- TOI CAN GI

THU 2 PTTM- SHVN

THU 3- PTNT- DEM DEN 2

THU 4- PTNT- BE LON LEN NHU THE NAO

THU 4-PTTC- TRUON THEO HUONG THANG

THU 5 PTTM- CAT DAN DOI TAT

THU 6 – PTNN- CHU BE LO LEM

Leave a Reply