Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề động vật

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề động vật

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 2- DV DUOI NUOC

MANG HOAT DONG TUAN 2- DV DUOI NUOC

THU 2- PTTM- CA VANG BOI

THU 3- PTNT- PHAN BIET HINH

THU 4- PTNT- VONG DOI CUA ECH

THU 4-PTTC-DI TREN GHE THE DUC

THU 5 PTTM- XE DAN DAN CA

THU 6 – PTNN- RUA CON TIM NHA

Leave a Reply