Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 1 – chủ đề giao thông đường bộ

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề giao thông đường bộ

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 1- PTGT DUONG BO

MANG HOAT DONG TUAN 1- PTGT DUONG BO

THU 2- PTTM- EM DI QUA NNGA TU DUONG PHO

THU 4- KPXH- PTGT DUONG BO

THU 4-PTTC- CHUYEN BAT BONG

THU 5 PTTM- GAP OT TO BUYT

THU 6 – PTNN-KIEN CON DI O TO

Leave a Reply