Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề hiện tượng tự nhiên

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề hiện tượng tự nhiên

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 2- THOI TIET SAC MAU

KH NƯƠC – HIEN TUONG TU NHIEN- 20

MANG HOAT DONG TUAN 2-

MUC TIEU HIEN TUONG TU NHIEN

THU 2- PTNT- DEM DEN 7

THU 3 PTTM- CAT DAN CAU VONG

THU 3-PTTC-CHAY 15M

THU 4- PTNT- MUA HE CUA BE

THU 5- PTTM- CHAU VE ONG MAT TROI

THU 6-PTTC- BO CHUI DUOI DAY

Leave a Reply