Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề nghề nghiệp

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề nghề nghiệp

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 2- CAC NGHE PHO BIEN

MANG HOAT DONG TUAN 2- CAC NGHE PHO BIEN

THU 2 -PTTM- CO VA ME

THU 3- PTNT- DEM DEN 4

THU 4- PTNT- NGAY HOI CUA CO GIAO

THU 4-PTTC-DI TREN VACH KE THANG

THU 5 PTTM- XE DAN BINH HOA

THU 6 – PTNN- CO BAC SI TI HON

Leave a Reply