Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 1 – chủ đề tết mùa xuân

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề tết mùa xuân

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 1- HOA XUAN KHOE SAC

MANG HOAT DONG TUAN 1- HOA XUAN KHOE SAC

THU 2- PTTM- HOA LA MUA XUAN

THU 3- PTNT- SX QUY TAC

THU 4- PTNT- HOA XUAN KHOE SAC

THU 4-PTTC-CHAY ZZ

THU 5 PTTM- CAT DAN HOA

THU 6 – PTNN- CAU CHUYEN 4 MUA

Leave a Reply