Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề thực vật

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề thực vật

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 2- CAY XANH

MANG HOAT DONG TUAN 2-

THU 2- PTNT- LOI ICH CAY XANH

THU 3 PTTM- XE DAN QUA

THU 3-PTTC-DI TREN GHE THE DUC DOI TUI CAT

THU 4- PTNT- SO SANH CC 3 DOI TUONG

THU 5-PTTC- BAT CHUM TACH CHAN

THU 6 – PTNN-CHUYEN TRONG VUON

Leave a Reply