Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 4 – chủ đề nghề nghiệp

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 4 – chủ đề nghề nghiệp

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 4- CHU BO DOI

MANG HOAT DONG TUAN 4- CHU BO DOI

THU 2 -PTTM- SHVN

THU 3- PTNT- GOP 2 NHOM TRONG PV 4

THU 4- PTNT- CHU BO DOI

THU 4-PTTC-DI KHUY GOI

THU 5 PTTM- TRANG TRI NON

THU 6 – PTNN- CHU BO DOI HAI QUAN

Leave a Reply