GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 – 2021 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đê: Thế giới động vật Đề tài: Phân biệt khối cầu khối trụ Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI  GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 – 2021 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đê: Thế giới động vật Đề tài: Phân biệt khối cầu khối trụ Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave a Reply